Om Yogaterapi

Jag har arbetat med privat yogaterapi i 10 år nu. Att samarbeta med dig för att hitta en väg som leder mot det du längtar efter är en stark och innerlig process som jag har största respekt för. Vi utgår alltid utifrån din intention. Det kan vara något i kroppen, i din energi eller mer i känslor och tankar. Ibland har vi ärliga djupa filosofiska samtal, ibland gör vi specifika hållnings- och rörelseanalyser, ibland handlar det om vila och stillhet. Vi ser över andningens rytm och rörelsernas mönster. Vi blandar yogans alla facetter med fysioterapi, tekniker för myofasciell release, qigong, self-compassion baserad psykologi med österländsk visdomslära. Vi letar efter en meningsfull riktning som inspirerar dig att ta hand om dig själv från hjärtat. / Petra

Yogaterapi utgår ifrån dig och dina behov för att ge dig ett ett anpassat yogaprogram riktat mot en specifik hälsofråga eller din livssituation i stort. Du får lära dig yogarörelser, andningsövningar, avspänningsträning och meditation. Praktiska strategier för att skifta förhållningssätt gentemot mentala och fysiska obehag. Syftet är att stärka kroppen och nervsystemet, förbättra din kroppsmedvetenhet och förmåga till avspänning samt öka ditt välbefinnande och känsla av livskvalitet.

IAYT logo-web

De senaste åren stödjer alltmer forskning de hälsofrämjande effekterna av yoga- och meditation. The International Association of Yoga therapists (IAYT) har etablerat yogaterapi som yrke med standardiserade utbildnings- och certifieringskrav. Yoga används idag på sjukhus och inom primärvården som rehabiliterande behandling för bland annat hjärt-kärlsjukdom, utmattningssyndrom och långvarig smärta. Andra åkommor som en yogaterapeut ofta arbetar med är rygg-nackvärk, led-muskelhälsa, sömnbesvär, huvudvärk, artros, högt blodtryck, diabetes, ångest, depression, magbesvär och ätstörningsproblematik samt återhämtning under och efter sjukdom. Yoga, liksom annan fysisk aktivitet är inflammationshämmande och stärker kroppens egna läkningsprocess.

ANDNING
Hur vi andas påverkar hur vi mår både i kropp och sinne. Genom hur vi andas kan vi antingen välja att minska inre stress och oro eller få tillgång till mer energi. Andningsövningarna är enkla men effektiva verktyg som direkt påverkar bl.a stresshormoner, puls, blodtryck och sinnesstämning.

PROVA TRYGGHETSGIVANDE ANDNING

RÖRELSE
Starkt fokus på stärkande av inre hållningsmuskler kring bäcken, bål och rygg.
Forskningen visar bl.a ett starkt stöd för att yoga lindrar ospecifik lumbalryggssmärta, vilket är det mest utbredda ryggproblemet världen över. Trygga dynamiska rörelser varvas med statiska stilla positioner och stretch för att främja ett balanserat hållningsmönster.

PROVA YOGA FÖR ATT LUGNA TANKARNA

KROPPSMEDVETANDE
I yogan riktar vi fokus inåt mot kroppsliga sensationer, vi “flyttar hem till kroppen igen”. Du får ökad förståelse för hur och varför du upplever din kropp som du gör. Viktigt när du känner att du tappat tilliten till din kropp på grund av tex. smärta. Tonvikt på en tillåtelse attityd och acceptans av det som är.

PROVA QIGONG FÖR SJÄLVMEDKÄNSLA

ÅTERHÄMTNING
För att kroppen ska kunna läka optimalt behöver den återhämtning. Avspänningsträning är ett guldkorn som hjälpt många till bättre livskvalitet. Minskad stress och ökad återhämtning ger påtagliga effekter som minskad mental oro, ökad inre välbefinnande, minskad muskelspänning, förbättrad matsmältning, sänkt blodtryck och förbättrad sömn.

PROVA PROGRESSIV AVSPÄNNING

MEDITATION
Forskning påvisar strukturella förändringar i hjärnan när vi mediterar, tex.. i pannloben som enkelt förklarat är vårt kontrollcentra. Både yoga och meditation har visats ge bättre emotionell reglering. Hjärnan hos meditatörer blir mer effektiv samt skyddad mot åldrandets påverkan. Meditation är även en väg mot acceptans av dig själv, kroppen och livet.

PROVA YOGA NIDRA MEDITATION

PROCESS
Yoga är långsamt verkande medicin med ackumulerad effekt, ju oftare du övar desto mer nytta ger övningarna.
Vi får bättre effekt om vi övar korta stunder ofta, än tex. en timme en gång/vecka. Se det som en pågående fördjupningsprocess, ett utforskande av dig själv och kroppen. Regelbundenhet är nyckeln!

BOKA YOGATERAPI I: Järna | Stockholm