Föreläsning: yogas effekt på stress & avspänning

Petra Kalla Blog

Filmen visar ett utdrag ur en föreläsning jag gav på Urban OM i höstas. Temat ligger mig varmt om hjärtat. Förhoppningen var att på ett lättillgängligt sätt dela kunskap kring stress- och avspänningsresponsen och hur yoga påverkar aktiveringen av nervsystemet utifrån dessa två kända mekanismer. Min förhoppning var att ge en grundläggande förståelse om hur nervsystemet är uppbyggt och hur vi …