OM Petra Pārvatī Kalla

Petra Pārvatī Kalla är int. cert. yogaterapeut och fysioterapeut med inriktning mental hälsa med djupt intresse för ”embodied anatomy”; hur kropp, energi, tanke och känsla samskapar vår upplevda hälsa. Ett specialintresse är fascia; bindvävens relevans inom rörelseterapi. Genom att väva samman sina två inriktningar delar hon idag terapeutisk hatha yoga inom primärvården samt genom kurser, utbildningar och retreats. Varje vecka … Fortsätt läsa OM Petra Pārvatī Kalla