Föreläsning: yogas effekt på stress & avspänning

Petra Kalla Blog

Filmen visar ett utdrag ur en föreläsning jag gav på Urban OM i höstas. Temat ligger mig varmt om hjärtat. Förhoppningen var att på ett lättillgängligt sätt dela kunskap kring stress- och avspänningsresponsen och hur yoga påverkar aktiveringen av nervsystemet utifrån dessa två kända mekanismer. Min förhoppning var att ge en grundläggande förståelse om hur nervsystemet är uppbyggt och hur vi kan använda yoga och meditation för att påverka fysiologisk stress/avspänning, vår sinnesstämning och långsiktiga hälsa.

Via ljudlänken kan ni lyssna på hela föreläsningen!

 

Aim Hreem OM Sarasvatyai namah.