FILMER: ANDNINGSÖVNINGAR

YOGISK DJUP/DIAFRAGMATISK ANDNING

 

HÖGER/VÄNSTERSIDIG ANDNING
NADI SHODANA FÖRBEREDANDE

 

NADI SHODANA – VÄXELVIS ANDNING