LET YOGA BE YOUR THERAPY

Yoga i Järna med Petra KallaYoga allows you to rediscover a sense of wholeness in your life, where you do not feel
like you are constantly trying to fit broken pieces together. Yoga does not just change the way we see things, it transforms the person who sees.
B.K.S Iyengar

Yogaterapi utgår ifrån dig och dina behov genom att implementera och modifiera traditionella yogaövningar. Mötena går ut på att skapa ett yogaprogram riktat mot en specifik hälsofråga eller din livssituation i stort. Du är medskapare, tillsammans formar vi en stabil plattform att vila emot och finna kraft ur. Du får lära dig yogarörelser, andningsövningar, avspänningsträning, meditation och/eller mantrarecitation. Du får en personligt utformad yogapraktik (sadhana) som stödjer läkande, hälsa, välbefinnande och sinnesfrid.

Senaste åren stödjer alltmer forskning yoga- och meditations hälsofrämjande effekter. The International Association of Yoga therapists (IAYT) har de senaste 12 åren arbetat för att etablera yogaterapi som yrke med standardiserade utbildnings- och certifieringskrav. Yoga används idag på sjukhus och inom primärvården som behandling för bland annat hjärt-kärlsjukdom, utmattningssyndrom och långvarig smärta. Andra åkommor som en yogaterapeut ofta arbetar med är ryggvärk, led-muskelhälsa, artros, högt blodtryck, diabetes, ångest, depression och ätstörningsproblematik samt återhämtning under och efter sjukdom.

  • ANDNING: återhämtning och vitalisering via andningsövningar: PROVA YOGISK DJUPANDNING
  • RÖRELSE: kraft & smidighet som banar väg för kroppslig hälsa genom livet.
  • KROPPSMEDVETANDE: förståelse för hur & varför du upplever din kropp som du gör.
  • ÅTERHÄMTNING: för att ha kraft i vardagen måste vi tillåta oss att vila.
  • MEDITATION: en väg mot acceptans av dig själv & livet genom att lära känna ditt eget psyke.

Yoga i Järna med Petra KallaPeIAYT logo-webtra är certifierad via IAYT samt leg. fysioterapeut där hon arbetar kliniskt med multimodal stress- och smärtrehabilitering. Hon har över 15 års erfarenhet av traditionell hathayoga och över 1000 timmar yogautbildning. Hon studerar Advaita vedanta i Swami Dayananda Saraswatis linje. Senaste 5 åren har hon arbetat som yogaterapeut med enskild behandling, och har byggt upp en bred erfarenhetsbas att utgå ifrån. Hennes förhoppning är att yogan ska inspirera Dig till bättre självkänsla, ökat välbefinnande och sinnesfrid.

URBAN OM YOGA THERAPY CLINIC DAY
clinic day special – 2 sessioner för 1000 kr!

Onsdagar fram t.o.m. 5 juli, tider mellan 9:00-11:00 och 13:00-15:00.

Plats: Urban OM, Wallingatan 20-22, Stockholm.

–> BOKA TID PÅ URBAN OM

YOGATERAPI I JÄRNA

Tisdagar fram t.o.m. 4 juli. Tider att välja ifrån: kl. 9.00-10.00, 10.15-11.15, 11.30-12.30, 12.45-13.45, 14.00-15.00 och 15.15-16.15.

Plats: Atletfabriken, Snickarvägen 1, Järna.

1 session x 60 min: 610 kr
3 sessioner x 60 min: 1770 kr
5 sessioner x 60 min: 2750 kr
10 sessioner x 60 min: 5200 kr

Yoga är avdragsgillt som friskvård.

–> BOKA TID I JÄRNA

(Förstagångselever: ta kontakt först!)

–> INFORMATION/BETALNING
–> KONTAKT