LET YOGA BE YOUR THERAPY

Yoga i Järna med Petra KallaYoga allows you to rediscover a sense of wholeness in your life, where you do not feel
like you are constantly trying to fit broken pieces together. Yoga does not just change the way we see things, it transforms the person who sees.
B.K.S Iyengar

Låt yogan bli en djupt personlig väg
VÄX & VÅGA BRYTA MÖNSTER GENOM RÖRELSEN
LÄK & VÅGA SLÄPPA TAGET GENOM STILLHETEN!

Yoga i Järna med Petra KallaYoga är en empirisk vetenskap skapad för att kartlägga ditt inre landskap. Yoga stärker din medvetenhet om hur tanke-känsla-kropp-hälsa-ohälsa samverkar. Upplevelserna skapar mätbara förändringar i din inre fysiologi och psykologi. Med stöd av modern forskning stärks yogans position som hälsofrämjande metod. I dagsläget erbjuds yoga som rehabiliteringsalternativ på flera stora sjukhus som Karolinska och Danderyd. Det finns forskning på yogans effekter för t.ex ryggsmärta, diabetes, hjärt-kärlsjukdom, psykisk ohälsa, skolios, osteoporos, artros m.fl. En av mina lärare, Dr. Timothy McCall, har sammanställt en lista på forskningsartiklar för 75 hälsoproblem gynnade av yoga. Yoga är långsamverkande medicin, men det fungerar.

TERAPEUTISK YOGA INNEFATTAR

PROCESS
EMPOWERMENT
VÄL UTVALDA ÖVNINGAR
  • ANDNING: lugn i nervsystem, tanke & hjärta – äkta stresshantering! PROVA YOGISK DJUPANDNING
  • RÖRELSE: kraft & smidighet som banar väg för kroppslig hälsa genom livet.
  • KROPPSMEDVETANDE: förståelse för hur & varför du upplever din kropp som du gör.
  • ÅTERHÄMTNING: balansera kroppens fysiologi för att främja mentalt välmående.
  • MEDITATION: en väg mot acceptans av dig själv & livet genom att lära känna ditt eget psyke.

IAYT logo-webPetra baserar den terapeutiska yogan på
evidensbaserad hathayoga samt fysioterapi.

Hon är certifierad via IAYT (International Association of Yoga Therapists) har erfarenhet av att guida yoga terapeutiskt riktat mot bl.a långvarig smärta och stressrelaterad ohälsa, huvudvärk, utmattningssyndrom, ryggsmärta, ätstörningar, muskuloskeletal smärta, posturala obalanser, skolios, depression, neurologiska skador samt som återhämtning under cancerbehandling. 

Yogan bör ses som komplementär till sedvanlig vård. Har du en behandlingskrävande obalans rekommenderar vi att du även är i kontakt med hälso- & sjukvården.

 

se även

Yogaterapi i Järna