YOGATERAPI JÄRNA

…möjligheten att leva din yoga, att ha en personligt utformad sadhana som stödjer läkande, hälsa och sinnesfrid. Du är medskapare, tillsammans formar vi en stabil plattform att vila emot och finna kraft ur. Jag guidar utifrån min yogaterapeutiska samt fysioterapeutiska kunskap. Läs mer HÄR.

INVESTERING - PRIVATA YOGASESSIONER I JÄRNA
 1 session x 60 min.: 500 kr

3 sessioner x 60 min.: 1350 kr

5 sessioner x 60 min.: 2125 kr

10 sessioner x 60 min.: 4000 kr

 Yoga är avdragsgillt som friskvård.

Boka privatsessioner  i Järna HÄR.

(Förstagångselever: ta kontakt först!)

 

HITTA TILL CHARLOTTENDAL, JÄRNA