OM Petra Pārvatī Kalla

IAYT logo-web

Petra Pārvatī Kalla är int. cert. yogaterapeut och fysioterapeut med inriktning mental hälsa. Genom att väva samman sina två inriktningar delar hon idag terapeutisk hatha yoga inom primärvården samt genom kurser, utbildningar och retreats. Varje vecka möter hon människor som söker sig till yogan med bl.a stressrelaterad ohälsa, långvarig smärta, sömnproblem och mental ohälsa, samt erfarna yogis som vill lära sig mer yogans effekter ur hälsoperspektiv. Att anpassa yogan utifrån individen är självklart, liksom att erbjuda tekniker ifrån yogans alla skikt: rörelser, andningsövningar, avslappning, meditation, mantran och framförallt yogans filosofiska grund. Petra fascineras av att se yogisk empirisk visdom bekräftad, förklarad och förstådd av modern vetenskap och har bl. a. lett yoga vid forskningsprojekt på Karolinska Institutet. Hon guidar terapeutisk hatha yoga med en ödmjuk förhoppning att finna övningar som ger ökad förståelse varför kroppen och sinnet fungerar och reagerar som de gör, samt hur varje person själv via yogan kan bli tryggare, stabilare och friare i relation till sig själva och andra. Yoga som färgar vår vardag och hjälper oss att skapa mening och tillit till vår livsväg, särskilt genom det som utmanar oss.

Petra undervisar bl.a anatomi och fysiologi, andningstekniker och yoga som stresshantering samt alignment – hur att vara säker i den fysiska yogan, på flertalet yogalärarutbildningar. Kontakta henne om du vill samarbeta kring workshops eller utbildningar!

Tat Tvam Asi