OM Petra Pārvatī Kalla

IAYT logo-web

Petra Pārvatī Kalla är int. cert. yogaterapeut och fysioterapeut med inriktning mental hälsa. Genom att väva samman sina två inriktningar delar hon idag terapeutisk hatha yoga inom primärvården samt genom kurser, utbildningar och retreats. Varje vecka möter hon människor som söker sig till yogan med bl.a stressrelaterad ohälsa, långvarig smärta, sömnproblem och mental ohälsa, samt erfarna yogis som vill lära sig mer yogans effekter ur hälsoperspektiv. Att anpassa yogan utifrån individen är självklart, liksom att erbjuda tekniker ifrån yogans alla skikt: rörelser, andningsövningar, avslappning, meditation, mantran och framförallt yogans filosofiska grund. Petra fascineras av att se yogisk empirisk visdom bekräftad, förklarad och förstådd av modern vetenskap och har bl. a. lett yoga vid forskningsprojekt på Karolinska Institutet. Hon guidar terapeutisk hatha yoga med en ödmjuk förhoppning att finna övningar som ger ökad förståelse varför kroppen och sinnet fungerar och reagerar som de gör, samt hur varje person själv via yogan kan bli tryggare, stabilare och friare i relation till sig själva och andra. Yoga som färgar vår vardag och hjälper oss att skapa mening och tillit till vår livsväg, särskilt genom det som utmanar oss.

Petra undervisar på flertalet yogalärarutbildningar. Kontakta henne om du vill samarbeta kring workshops eller utbildningar!


PRESENTATION IN ENGLISH

Petra Pārvatī is an C-IAYT yoga therapist and physiotherapist.

She offers therapeutic yogasana in relation to the myofascial meridians, to create a balanced an easeful posture. Her focus is to serve students on all levels through therapeutic principles and practices, as well as the use of props and hands on support.

In her integrative work with Sacred spine yoga therapy, she shares the full palette of yogic practices as well elements from qigong.

By being interested in the subtle, small and slow – we reach deep within. Listening to the poetic language of our bodies, we honor and heal,
rather than discipline and override our emotional and physiological shifts.

Petra Pārvatī i is a devoted student of vedanta in the lineage of Swami Dayananda Saraswati with more than 19 years of experience with traditional hatha yoga.

Her deep experiential yogic knowledge is infused with western physiology and anatomy.

To know where the insights of both systems connect can profoundly enrich how you practice and teach yoga.

Tat Tvam Asi